«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Luni, 31 August 2015

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere!
Proverbe 3.13

Fă-ți timp să meditezi – aceasta este sursa planurilor viitoare. Fă-ți timp să citești – aceasta este fântâna înțelepciunii. Fă-ți timp să te rogi – acesta este izvorul puterii în viața de credință. Fă-ți timp să fii prietenos – acesta este drumul spre fericire. Fă-ți timp să ajuți pe alții – ziua este prea scurtă să fii egoist. Fă-ți timp să muncești – aceasta este cheia succesului.

Când cel mai bun prieten te părăsește, nu plânge! Închide-ți lacrimile în cel mai îndepărtat colț al inimii numit „uitare“.

Ești inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ce auzi; ești înțelept dacă știi care jumătate!

Cere-i lui Dumnezeu să-ți dea puterea de a accepta ceea ce nu poți schimba.

Încearcă să trăiești astfel încât să nu te faci remarcat acolo unde ești, însă să ți se simtă lipsa atunci când pleci de acolo.

Cea mai sigură cale spre bucurie este să cauți să faci o bucurie altuia.

Fii atent cum îți folosești timpul și vorbele. Niciunele nu mai pot fi aduse înapoi.

Luni, 31 August 2015

Din nou diavolul L-a luat pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi gloria lor.
Matei 4.8

Evanghelia după Matei Îl prezintă pe Domnul Isus ca Împăratul care a venit, împlinind profeţiile lui Dumnezeu. Matei arată clar că Mesia a venit pentru a mântui pe poporul Său de păcatele lor şi, de asemenea, pentru a fi cu aceia care şi-au pus încrederea în El – Emanuel, „Dumnezeu cu noi“ (Matei 1.21,23). Ca Împărat potrivit gândului lui Dumnezeu, Domnul a fost cu adevărat „Fiul lui David“. Astfel, Ioan Botezătorul L-a identificat în mod public ca fiind Acela despre care vorbise Isaia (Matei 3.3).

Mai mult decât atât, Dumnezeu Însuşi a dat mărturie publică despre Domnul Isus, atunci când El a venit din Galileea, dispreţuit de către conducătorii iudei, pentru a fi botezat de Ioan şi pentru a împlini astfel toată dreptatea (Matei 3.15). În acea împrejurare, Trinitatea sfântă – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – S-a revelat, iar glasul Tatălui s-a făcut auzit: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea“ (versetul 17). După aceasta, „Isus a fost dus în pustie de Duhul, pentru a fi ispitit de diavolul“ (Matei 4.1). De ce? Aici era un Om pentru care cerurile se deschiseseră pentru a proclama faptul că El era Fiul preaiubit al lui Dumnezeu; acum, acel Om trebuia pus la încercare. Ispitit de către diavolul, Isus a arătat cine era: un Om care depinde în întregime de Dumnezeu.

Ce contrast cu primul om, Adam, şi cu descendenţii lui! Isus a arătat că era calificat pentru a fi Împăratul lui Dumnezeu; totuşi, drumul Său avea să treacă prin suferinţă, lepădare şi abandonare. Pe acel munte înalt – muntele încercării – ispititorul I-a prezentat o „scurtătură“: I-ar fi dăruit toate bogăţiile şi gloriile acestei lumi, fără să sufere, dacă avea să i Se închine lui. Mulţi oameni au făcut acest lucru şi mulţi îl vor mai face, însă nu Domnul Isus. El a pus întotdeauna mai întâi drepturile lui Dumnezeu: „Pleacă, Satan, pentru că este scris: «Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti»“ (versetul 10).

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011