«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Sâmbătă, 10 Octombrie 2015

Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul!
Ieremia 17.7

O doamnă în vârstă din Coreea a suferit în copilărie o paralizie cerebrală. Datorită acelei paralizii, ea n-a trăit niciodată o viață normală și nici n-a putut să vorbească. Dar după ce L-a primit pe Isus ca Mântuitor, ea a scris multe poezii. Și poeziile pe care le-a scris impresionează mult. În poezia „Eu“, autoarea transmite un mesaj încurajator: „Eu nu am averea pe care o are altul; eu nu am abilitatea pe care o are altul; eu nu am sănătatea pe care o are altul, dar eu am ceva ce n-are altul; eu am văzut pe Cineva pe care altul nu L-a văzut; L-am auzit pe Acela pe care altul nu L-a auzit; am primit dragostea pe care altul n-a primit-o și am înțeles ceea ce altul n-a înțeles. Eu nu am ceea ce are altul, dar Dumnezeu cel drept mi-a dat ceea ce altul nu are“. Pentru ce lucru mulțumea și se bucura poeta? Datorită paraliziei cerebrale, ea n-a avut cam 90% din ceea ce avem noi. Dar ea L-a întâlnit pe Isus ca Mântuitorul ei personal. Bucuria mântuirii a făcut-o să fie mulțumită totdeauna și pentru toate lucrurile.

Fără o relație personală cu Dumnezeu prin credința în Isus Hristos este greu de înțeles cum cineva poate recăpăta curajul sau voința să mai trăiască fericit după o pierdere mare și dureroasă. Exemplele sunt nenumărate. Și tu poți fi un astfel de exemplu, dacă îți pui încrederea în Cel ce poate totul în viața ta!

Sâmbătă, 10 Octombrie 2015

Toată adunarea fiilor lui Israel a venit în pustia Sin.
Exod 16.1

Care a fost efectul eliberării pentru Israel? Şi care este pentru noi efectul eliberării noastre din robie? A fost aducerea în pustie, care implică tot felul de încercări. Pare ciudat că cei care tocmai cântaseră o cântare de biruinţă şi de eliberare să fie lăsaţi fără apă în pustie, vreme de trei zile; iar apoi, când au ajuns la apă, aceasta să fie atât de amară, încât să nu poată bea din ea. Dumnezeu însă îngăduie astfel de încercări pentru ca noi să ne cunoaştem nevoile şi ca El să-Şi dovedească credincioşia şi harul.

Să ne aducem aminte întotdeauna, atunci când vorbim despre pustie, că, deşi este caracterizată de multe încercări, ea este locul în care este administrat harul. Lucrările Domnului de mai înainte fuseseră preliminare; El l-a adus pe Israel în pustie pentru ca acesta să fie singur cu El şi să înveţe cine este El. Domnul a spus după aceea: „Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus la Mine“ (Exod 19.4). El îngăduie să trecem prin aceste încercări pentru a înţelege pe deplin că, în pustie, totul trebuie să vină de la Dumnezeu. Aripile vulturului nu obosesc niciodată. Este ori biruinţă binecuvântată, siguranţă şi triumf, ori nimic.

Cu câtă tenacitate păstrează inimile noastre nu doar gândul dreptăţii proprii, ci şi pe cel al faptului că am avea o oarecare putere în noi înşine! Mulţi care au pace în Isus nu văd cu claritate că nu au nicio putere, nici pentru slujire, nici pentru luptă. Vor învăţa însă acest lucru în pustie. Călătoria noastră în pustie are ca efect pierderea oricărei încrederi în noi înşine, pentru ca astfel să ne încredem doar în Dumnezeu.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011