«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Vineri, 25 Iulie 2014

Ştiu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima şi că iubeşti curăţia de inimă …
1 Cronici 29.17

Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! … Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!
Psalmul 139.23-24

Să ne cercetăm umblarea noastră: „Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm şi să ne întoarcem la Domnul“ (Plângerile lui Ieremia 3.40).

cercetăm Scripturile: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine“ (Ioan 5.39).

Să ne cercetăm pe noi înşine: „Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi …“ (1 Corinteni 11.28).

Să ne cercetăm faptele noastre: „Fiecare să-şi cerceteze fapta lui, şi atunci va avea cu ce să se laude …“ (Galateni 6.4).

cercetăm ce place Domnului: „Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului“ (Efeseni 5.10).

cercetăm toate lucrurile: „Cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun“ (1 Tesaloniceni 5.21).

Vineri, 25 Iulie 2014

Fraţilor, eu însumi nu consider că l-am apucat; dar una fac: uitându-le pe cele din urmă şi întinzându-mă spre cele dinainte, alerg drept spre ţintă, pentru premiul chemării de sus a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
Filipeni 3.13,14

Bărbatul orb din naştere din Ioan 9 ştia un lucru: că îşi căpătase vederea. Pentru Maria din Betania din Luca 10, un singur lucru era necesar: să stea la picioarele aceleiaşi Persoane şi să asculte cuvântul Său. Un lucru ne conduce la celălalt, iar amândouă ne conduc la năzuinţa pe care o exprima Pavel aici: alergând drept spre ţintă pentru premiul chemării de sus a lui Dumnezeu în Hristos Isus.

Dorinţa lui Pavel în această scrisoare a experienţei şi a bucuriei era să aţintească inimile şi gândurile cititorilor săi spre Hristos. Exista o anumită lipsă de unitate între ei, iar antidotul pe care el l-a prescris pentru aceasta era preocuparea cu Hristos. Tratamentul este acelaşi şi astăzi: cu cât Îl contemplăm, cu atât devenim tot mai asemănători cu El şi suntem atraşi unii spre alţii, indiferent de micile noastre slăbiciuni. Aşa trebuie să stea lucrurile: cu ce ne-am putea mândri sau ce ne-ar putea înălţa deasupra celorlalţi când ne gândim la Hristos? Ioan Botezătorul a spus: „El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez“ (Ioan 3.30).

Pavel avea acelaşi duh, dar mult mai multă lumină. Cu siguranţă, noi toţi ne putem bucura de dreptatea care este prin credinţa în Hristos (Filipeni 3.9). Dar cum rămâne cu restul: să-L cunosc pe Hristos aşa cum este în cer şi puterea învierii care L-a pus acolo, comuniunea suferinţelor Lui ca Om dependent şi ascultător în această lume, chiar până la moarte? Ce înseamnă să trec în prezenţa Domnului potrivit cu voia Sa perfectă, indiferent ce ar presupune aceasta? Pavel a renunţat la tot ceea ce îl trăgea înapoi şi s-a aruncat cu toată puterea lui spirituală spre un singur lucru. Hristos l-a câştigat, şi voia să-L câştige şi el pe Hristos. Aceasta înseamnă că a trăi este Hristos şi a muri este câştig (Filipeni 1.21). Suntem noi imitatori ai lui Pavel?

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011