«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Marţi, 31 Martie 2015

… dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui.
Romani 12.20

Se spune despre un om înțelept și puternic că a fost provocat la luptă de un bărbat tânăr cu apucături grosolane. Tânărul nu pierduse încă nicio luptă. În momentul când s-a dat semnalul luptei în piața orașului erau adunați mulți oameni. Tânărul începu să-l provoace pe înțelept. La început a aruncat cu pietre în direcția lui, l-a scuipat, i-a aruncat multe insulte. Timp de câteva ore a făcut tot ce a știut, ca să-l provoace pe înțelept, dar acesta a rămas liniștit. După acest timp, tânărul, simțindu-se obosit și umilit, a abandonat lupta și a plecat.

Mulți oameni au fost decepționați și l-au întrebat pe înțelept: „Cum ai putut răbda atâta umilință? De ce nu ți-ai folosit spada?“. – „Dacă vine cineva la voi cu un cadou și nu-l primiți, cui aparține cadoul?“, întrebă înțeleptul. „Celui care l-a oferit“, replicară oamenii. „La fel am făcut și eu cu insultele acestui tânăr. Fiindcă nu i le-am acceptat, insultele au rămas ale lui.“

Prin încrederea noastră în Mântuitorul ajungem să putem pune în practică ce ne învață El: „Nu te lăsa biruit de rău și biruiește răul prin bine“.

Marţi, 31 Martie 2015

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi şi nu stă pe calea păcătoşilor şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori, ci plăcerea lui este în legea Domnului şi cugetă la legea Lui zi şi noapte!
Psalmul 1.1,2

Cum ar fi viaţa noastră, dacă am trata Biblia aşa cum tratăm telefonul nostru mobil?

• Cum ar fi dacă am purta întotdeauna Biblia cu noi, în geanta sau în buzunarul nostru?

• Cum ar fi, dacă ne-am uita Biblia undeva, să ne întoarcem imediat, cu sufletul la gură, ca să o căutăm?

• Cum ar fi dacă am privi în Biblie în mod repetat, de-a lungul zilei?

• Cum ar fi dacă ne-am folosi Biblia să primim mesaje de la Dumnezeu, în mod regulat?

• Cum ar fi dacă am trata Biblia ca pe ceva fără de care n-am mai putea trăi?

• Cum ar fi dacă am folosi Biblia în călătoriile noastre?

• Cum ar fi dacă am consulta mereu Biblia în cazuri de urgenţă?

• Cum ar fi dacă am petrece cel puţin la fel de mult timp în fiecare zi pentru a citi din Biblie, cum petrecem pentru a trimite şi a primi mesaje sau pentru a vorbi la telefon?

• Cum ar fi dacă am folosi lunar o sumă de bani pentru răspândirea evangheliei, egală cu suma pe care o plătim pentru factura de telefon mobil?

Pentru mulţi dintre noi, viaţa s-ar schimba în mod considerabil. Nu este Cuvântul lui Dumnezeu suficient de valoros ca să-l citim în mod regulat? Să ne deschidem Biblia în fiecare zi şi să citim din ea cu rugăciune! Cu siguranţă că Dumnezeu are un mesaj pentru fiecare dintre noi, în fiecare zi!

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011