«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Luni, 29 August 2016

Și au mai zis: „Haidem! să ne zidim … un turn al cărui vârf să atingă cerul …“.
Geneza 11.4

În seminarul de la universitate se dezbătea tema „mărime“ în arhitectură. 15 studenți se ocupau cu structurile orașelor și cu complexe de clădiri uriașe, care de fapt sunt în ele însele deja orașe. „Construcția turnului Babel“, spuse deodată profesorul, „este primul exemplu pentru astfel de construcții gigantice. Știți despre ce vorbesc? Cunoașteți povestirea sau poate cineva să o povestească?“.

O studentă credincioasă avea Biblia la ea și întrebă dacă poate citi cu voce tare locul respectiv. Foarte mirat, profesorul întrebă: „Cum, aveți o Biblie la dumneavoastră? Vreți să o vindeți?“.

Atunci, studenta a avut prilejul să explice că pentru un creștin este foarte normal să citească zilnic în Biblie și să aibă părtășie zilnic cu Hristos. Apoi citi povestirea, iar seminarul decurse în continuare normal. La final, profesorul a venit la studentă și își exprimă încă o dată mirarea că mai există oameni care își pun credința în practică.

Trei săptămâni mai târziu, o studentă chinezoaică, care fusese prezentă, o întrebă încet pe creștină dacă mai are Biblia la ea. Chinezoaica răsfoi prin ea și își exprimă dorința să primească și ea o ediție în limba germană. Studenta credincioasă îi procură o Biblie și o invită în repetate rânduri la familia ei acasă.

Babel este locul răzvrătirii față de Dumnezeu, prilejul încurcării limbilor. Dar această relatare biblică a devenit prilejul ca oamenii din diferite țări să cugete din nou la cerințele lui Dumnezeu și la mântuirea în Hristos.

Luni, 29 August 2016

Având deci, fraților, îndrăzneală, să intrăm în locurile sfinte prin sângele lui Isus, pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o pentru noi prin perdea, care este carnea Lui.
Evrei 10.19,20

Cel credincios se bucură de faptul că moartea și sângele vărsat al Fiului lui Dumnezeu îi oferă dreptul de a fi în cer – acum, în duh și prin credință, iar mai târziu și cu trupul, când Domnul Isus va veni. El se bucură deci încă de pe acum de privilegiul de a pătrunde dincolo de perdea.

Acolo Îl vedem pe Domnul, care a fost odinioară pe cruce, dar care acum este încununat cu glorie și cu onoare. Acolo vedem că lucrările Sale preoțești nu contenesc pentru beneficiul nostru. Învățăm, de asemenea, adevărata valoare a sângelui Său, nu numai pentru iertarea păcatelor, ci și ca temei al nostru de a sta în prezența lui Dumnezeu într-o pace perfectă. Ne putem bucura de comuniune cu Dumnezeu și ne putem închina potrivit gândului Său.

Se bucură sufletele noastre cu adevărat în Domnul? Cunoaștem noi ce înseamnă să fim dincolo de perdea, ca închinători curățiți? Nu este necesar un efort pentru aceasta. Nu trebuie să încercăm să pătrundem acolo, fiindcă poziția noastră este acolo, în Cel care este adevărat.

Dacă ne însușim prin credință această realitate prețioasă și Îl contemplăm pe Cel Binecuvântat care Se află acolo, vom lua locul pe care harul minunat ni l-a dăruit și ne vom pleca inimile în închinare, cu o adâncă recunoștință.

S-a rupt perdeaua: noi intrăm

La tronul Său de har;

Se-arată-a’ Domnului virtuți

Ce umplu Locul Sfânt.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011