«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Duminică, 23 Aprilie 2017

Ei [prorocii] cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos … când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate … pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia … în care chiar îngerii doresc să privească.
1 Petru 1.11-12

În cer, îngerii exclamă plini de admirație slava lui Dumnezeu și își acoperă fețele în timp ce mărturisesc despre slava Sa. Dar când Fiul lui Dumnezeu a devenit Om și a trecut pe acest pământ, atunci El a fost obiectul întregii lor admirații. Îi găsim pe îngeri în viața Domnului Isus tocmai în orele de adâncă înjosire: în Betleem, în Ghetsimani și la mormânt. În Betleem, ei au vestit mărimea Aceluia care în ochii oamenilor era doar un copilaș înfășat în scutece în iesle. În Ghetsimani Îl vedem pe Domnul ca Om adevărat pe genunchi, cum Se roagă cu lacrimi și cum aduce cu strigăt tare necazul lui adânc înaintea lui Dumnezeu, în timp ce sudoarea curge de pe fruntea Lui ca picături mari de sânge: Atunci vine un înger din cer pentru a-L întări. Și la mormânt sunt îngerii prezenți – acolo unde a fost pus trupul Domnului. „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.“

Duminică, 23 Aprilie 2017

Având deci un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ținem cu tărie mărturisirea noastră.
Evrei 4.14

Una dintre temele majore din Epistola către Evrei este cea despre faptul că preoția pământească a fost înlocuită cu o preoție mai mare și neschimbătoare. Epistola poate fi împărțită în două, conform celor două trăsături ale preoției lui Hristos:

1. Un Preot pentru pustie – acest aspect legat de pustie este tratat în capitolele 4–7. În perioada Vechiului Testament citim despre mulți mari preoți, însă Domnul Isus este numit Marele Preot însemnat. Există un singur mare preot în Biblie numit „însemnat“ și acesta este Domnul Isus. Preoția Lui nu are de-a face cu păcatele noastre (care sunt deja înlăturate), ci cu slăbiciunile și cu ispitele din pustie. El poate simpatiza cu slăbiciunile noastre, după ce a trecut prin toată această scenă, în zilele cărnii Sale. Putem veni cu îndrăzneală la El, pentru a găsi har „la vreme de nevoie“ (versetul 16). Această expresie este interesantă, fiindcă exprimă ideea ajutorului oportun, „la țanc“, cum am spune noi. Slăbiciunea noastră necesită îndurare, iar în necazurile noastre, Preotul nostru ne oferă ajutor exact atunci când avem nevoie mai mare de el (vedeți și Evrei 7.25).

2. Un Preot pentru închinarea noastră – Acest aspect ne este prezentat într-un fel remarcabil în Evrei 8.1,2, unde Îl vedem pe Hristos ca „Slujitor al locurilor sfinte“. Tema capitolelor 8, 9 și 10 este închinarea, fiind detaliate trăsăturile ei, precum aptitudinea pentru închinare, accesul în prezența lui Dumnezeu și îndrăzneala de a pătrunde acolo. Având „un Mare Preot peste casa lui Dumnezeu“ (Evrei 10.21), suntem îndemnați să ne închinăm. Putem, de asemenea, veni la El pentru orice lucru în legătură cu casa lui Dumnezeu. Când apar dificultăți, tendința este să părăsim strângerea noastră laolaltă (versetul 25). Având însă un astfel de Mare Preot peste casa lui Dumnezeu, nu există niciun temei să procedăm astfel.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011