«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Joi, 19 Ianuarie 2017

… Privește liniștit minunile lui Dumnezeu!
Iov 37.14

Oricine, care a privit odată într-o noapte senină, în liniște, desprins de întâmplările de peste zi, stelele, a simțit un sentiment puternic și a rămas încântat în fața acestei splendori. Să ne ridicăm ochii și să privim liniștiți minunile lui Dumnezeu! Ce maiestate divină se descoperă în această înțelepciune desăvârșită! Maiestatea lucrărilor lui Dumnezeu mă face să-mi recunosc nimicnicia și păcătoșenia mea. Această maiestate divină mă face să mă văd eu însumi ca fiind o cantitate infimă de materie într-un univers imens. Și cu toate acestea, rămâne un adevăr extraordinar: Isus Hristos, Creatorul acestui univers de o mărime copleșitoare, a binevoit să vină în lumea noastră murdară de păcate, chiar la mine și la tine, și ne invită la o altă viață, o viață veșnică. Aceste adevăruri mă fac să admit legitimitatea unică a proprietății Sale asupra mea, pur și simplu pentru că El m-a adus la existență. El, Domnul și Mântuitorul, știe că am nevoie de salvarea Sa. Hristos a arătat în lucrările Sale dorința de a-i vedea pe oameni punându-se sub ocrotirea Sa. El Însuși a plătit prețul pentru salvarea noastră; și a făcut aceasta cu prețul vieții Sale. Cu ajutorul lui Dumnezeu să ne oprim din alergarea noastră și să privim liniștiți pe acest Salvator care lucrează întotdeauna în favoarea noastră! Lucrările Sale confirmă acest adevăr.

Joi, 19 Ianuarie 2017

Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățându-vă și îndemnându-vă unii pe alții cu psalmi și cântări de laudă și cântări spirituale, cântând în inimile voastre lui Dumnezeu în har.
Coloseni 3.16

Auzim adesea despre ce fel de viață a dăruit Hristos celor care și-au pus credința în El. Aș dori, cu ajutorul a patru expresii din versetul de mai sus, să vorbesc despre ce fel de viață nu ne-a dăruit El.

Prima expresie este: „Să locuiască“. Hristos nu ne-a dăruit o viață ocazională, ci una eternă și din belșug. El nu dorește să fim vizitați din când în când de Cuvântul Său, ci ca acest Cuvânt să locuiască din belșug în noi. Aceasta înseamnă să ne cufundăm zilnic în Cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune. „Am ascuns Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta“ (Psalmul 119.11).

A doua expresie este: „Toată înțelepciunea“. Hristos nu ne-a dăruit o viață goală și neghioabă. Chiar și atunci când avem o vârstă fragedă putem să acumulăm această înțelepciune de sus și care se găsește în Hristos.

A treia expresie este: „Învățându-vă și îndemnându-vă“. Hristos nu ne-a dăruit o viață nefolositoare. Nu trebuie să fim predicatori pentru a putea să ne învățăm și să ne îndemnăm unii pe alții. „Fă-mi cunoscut căile Tale, Doamne, învață-mă cărările Tale! Condu-mă în adevărul Tău și învață-mă“ (Psalmul 25.4,5). Orice creștin poate să transmită altuia ceea ce a învățat din Hristos și poate fi astfel de folos și de ajutor.

A patra expresie este: „Cântând în inimile voastre“. Hristos nu ne-a dăruit o viață de tristețe. Satan dorește să ne sugereze un astfel de gând, însă cântarea creștinului exprimă bucuria a ceea ce a găsit în Hristos. Avem dreptul de a cânta, fiindcă am fost răscumpărați. „Vorbind între voi cu psalmi și cântări de laudă și cântări spirituale, lăudând și cântând Domnului în inima voastră“ (Efeseni 5.19).

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011