«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Miercuri, 29 Iunie 2016

Eu am căutat pe Domnul, și mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie …
Psalmul 34.4,5

Teama este o armă în mâna lui satan. El înfricoșează nu numai oamenii care nu au nicio speranță, care trăiesc fără Dumnezeu în lume, fără să aibă un Mântuitor, ci el încearcă să-i înfricoșeze chiar și pe credincioși.

Teama este presimțirea rea a ceva ce este nesigur în viitor. El încearcă să-i înfricoșeze pe tineri cu teama de examen. Altora le insuflă teama de tot ceea ce este nou sau de o confruntare cu lumea. Pe cei vârstnici îi înfricoșează prin diferite boli sau prin greutățile vârstei înaintate. Ce putem face în astfel de cazuri? David ne dă un sfat bun: „Eu am căutat pe Domnul, și mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele“. Deci să-L căutăm pe Domnul! Dar această căutare presupune un anumit efort din partea noastră; în ciuda influenței paralizante a fricii, să-L căutăm pe Domnul.

Domnul nu va lăsa fără răspuns o astfel de căutare și atunci vom putea spune: „M-a izbăvit din toate temerile mele“. Dacă măsurăm problema, care ne face teamă, cu Domnul, ea devine deodată mică și mai puțin importantă decât considerăm noi că este. Atunci, Persoana minunată a Domnului nostru, salvarea Sa din temerile de moment vor umple privirea noastră, încât nu vom mai avea teamă de viitor.

Miercuri, 29 Iunie 2016

Dumnezeu v-a ales de la început pentru mântuire în sfințirea Duhului și în credința adevărului.
2 Tesaloniceni 2.13

Scriptura vorbește mult despre sfințire în Vechiul și în Noul Testament și, oriunde întâlnim acest cuvânt, el are semnificația fundamentală de separare sau de punere deoparte. În Vechiul Testament, cuvântul este folosit și cu privire la lucruri și cu privire la persoane. În Noul Testament, el este folosit numai cu privire la persoane.

Aplicat la cei credincioși, acest cuvânt are o semnificație dublă: una primară și una secundară. În mințile multora însă, semnificația secundară a îndepărtat-o pe cea primară. Pentru mulți, sfințirea celor credincioși este un proces prin care ei sunt făcuți mai sfinți și mai plăcuți lui Dumnezeu, însă semnificația primară este aceea că, prin lucrarea lui Dumnezeu, ei au fost puși deoparte pentru El. În acest sens, orice credincios a fost pus deoparte pentru Dumnezeu. Această sfințire ca poziție este un fapt obiectiv și absolut.

În ce privește semnificația secundară, orice credincios trebuie să fie pus deoparte pentru Dumnezeu. Această sfințire progresivă este o experiență subiectivă. Lucrurile devin confuze dacă lăsăm ca experiența subiectivă să întunece realitatea faptului obiectiv.

Nu devenim sfinți ai lui Dumnezeu prin atingerea unui standard de sfințenie practică, ci suntem sfinți ai lui Dumnezeu; și, datorită a ceea ce suntem, sfințenia practică este o îndatorire a noastră. Aceasta este calea lui Dumnezeu, iar ea este conformă cu principiul harului. Suntem sfințiți prin lucrarea lui Hristos (Evrei 10.10) și prin Duhul Sfânt (2 Tesaloniceni 2.13). Există și partea noastră, care conține măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a promova sfințirea practică în viețile noastre. Trebuie să fugim de anumite lucruri, să ne depărtăm de fărădelege și să ne curățim de vasele de necinste. În felul acesta, lucrarea practică a sfințirii progresează. Aceasta este marea lucrare pe care Domnul o face cu privire la Adunarea Sa, aceea de a o sfinți și curăți prin spălarea cu apă, prin Cuvânt (Efeseni 5.26).

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011