«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Sâmbătă, 30 August 2014

… sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.
1 Ioan 1.7

Într-o noapte, evanghelistul John Wesley a fost atacat şi jefuit. Însă hoţul a găsit asupra lui doar câţiva bani şi câteva broşuri creştine. Când a dat să fugă, Wesley a strigat tare:

– Stai! Mai am să-ţi dau ceva cu mult mai preţios!

Hoţul a rămas buimăcit pe loc.

– Sper că odată îţi va părea rău de această viaţă. Dacă vei ajunge vreodată la această concluzie, atunci să nu uiţi că „sângele lui Isus Hristos … ne curăţă de orice păcat“.

Hoţul a dispărut repede, iar Wesley s-a rugat ca acele cuvinte să-i fie de folos acelui om. După o evanghelizare, pe când Wesley dădea mâna cu fiecare ascultător, i s-a adresat un necunoscut. Ce surpriză când a recunoscut în acela pe omul rău care îl jefuise şi care acum devenise un creştin adevărat!

– Vreau să vă mulţumesc pentru ce mi-aţi spus în noaptea aceea, a spus acel om.

– O, nu, a zis Wesley, nu mie, ci sângelui preţios al Mântuitorului, care ne curăţă de orice păcat.

„Dacă ne mărturisim păcatele, El [Isus Hristos] este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.“

Sâmbătă, 30 August 2014

Şi adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în aceşti patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească, să te încerce, ca să cunoască ce era în inima ta, dacă vei păzi poruncile Lui sau nu.
Deuteronom 8.2

Dumnezeu vrea ca inimile noastre să fie în armonie cu inima Sa în ceea ce priveşte viaţa noastră de zi cu zi. Dumnezeu ne spune: «Ia-ţi timp ca inima ta şi inima Mea să stea puţin de vorbă. O să-ţi arăt ce este în inima ta şi o să vezi că ştiu ce se află în ea». El ne-a adus la El Însuşi. Crezi că, dacă nu aduci înaintea Lui tot ce este în inima ta, lucrurile vor fi în ordine?

Crezi că unui tată îi place ca inima lui şi aceea a copilului său să fie în dezacord? Nu, ci doreşte ca spiritul, sufletul şi mintea copilului său să fie în armonie cu ale lui. Dumnezeu ne face să trecem prin pustie ca să învăţăm aceasta.

Adesea văd creştini autentici care, pe patul morţii, nu ştiu ce va fi cu ei, din cauză că nu şi-au pus viaţa de zi cu zi în armonie cu Dumnezeu, aducând totul înaintea Lui. „În aceasta şi eu mă deprind să am în totul o conştiinţă fără vină faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni“ (Fapte 24.16). Deprinderea lui Pavel era să-şi pună zilnic inima, în toate lucrurile, în armonie cu inima lui Dumnezeu. Inima lui Hristos aşa era. El putea mereu să spună: „Fac întotdeauna ce-I este plăcut“ (Ioan 8.29).

Enoh a umblat cu Dumnezeu şi a avut această mărturie, că era plăcut lui Dumnezeu. El umbla în prezenţa lui Dumnezeu şi rezultatul a fost că Îi era plăcut lui Dumnezeu. Ţi-ar fi imposibil să umbli cu Dumnezeu fără să ai totul în rânduială cu El. Dacă ai ceva pe conştiinţă, nu vei fi fericit. Cu fiecare pas pe care-l facem Îl vedem mai bine, lumina străluceşte tot mai mult şi vom găsi noi lucruri de judecat (pe care până atunci nu le-am văzut) potrivit cu ceea ce aflăm despre gloria lui Dumnezeu. Sunt inimile noastre aşa? Dacă nu sunt, care este efectul prezenţei lui Dumnezeu? Efectul acesta trebuie să-mi facă conştiinţa să lucreze, astfel încât să pot avea părtăşie cu Dumnezeu.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011