«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Joi, 26 Noiembrie 2015

Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri …
Eclesiastul 1.13

Niccolo Paganini (1782-1840) a fost un cunoscut compozitor și violonist italian. El a fost dintre cei mai de seamă inovatori ai tehnicii violonistice. Se spune că în una din seri, asistența aștepta cu nerăbdare începerea unei reprezentații a lui Paganini. Sunetele viorii lui Paganini parcă zburau. Deodată se auzi ceva straniu: una din corzile viorii maestrului se rupse. Dirijorul, orchestra și publicul înlemniră, dar nu și Paganini. Uitându-se la partitură, continuă să scoată sunete frumoase dintr-o vioară cu o coardă ruptă. Dirijorul și orchestra reluară partitura muzicală.

Înainte ca publicul să se însenineze, un alt sunet atrase atenția spectatorilor. Se rupse o altă coardă a viorii. Dirijorul se opri din nou. Orchestra la fel, dar nu și Paganini. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, el continuă concertul. Dirijorul și orchestra impresionați începură să cânte. Dar nefericirea se repetă din nou. Dirijorul se opri, la fel și orchestra, iar spectatorii înmărmuriră. Însă Paganini continuă. Scoase toate sunetele cu o singură coardă. Dirijorul se încurajă, și tot așa și orchestra, iar publicul trecu de la liniște la aplauze. Paganini a atins gloria! El este simbolul profesionistului, care continuă să meargă înainte prin greutăți.

Joi, 26 Noiembrie 2015

Îndurările Lui nu se sfârşesc. Ele sunt noi în fiecare dimineaţă; mare este credincioşia Ta!
Plângeri 3.22,23

Mulţumind întotdeauna pentru toate Celui care este Dumnezeu şi Tată, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.
Efeseni 5.20

Dacă eşti trist şi deprimat, încearcă să aduci mulţumiri! Dacă eşti descurajat şi tentat să te plângi, încearcă să aduci laude! Mulţumiri şi laude pentru ce? Ei bine, te-a lăsat Dumnezeu atât de lipsit, încât nu mai există nicio binecuvântare de la El şi nicio resursă în El pentru care să fii mulţumitor şi să-L lauzi?

În capitolul 3 din Plângeri vedem cum Ieremia enumeră cu tristeţe toate suferinţele sale: „M-a pus să locuiesc în întuneric … M-a îngrădit şi nu pot ieşi, mi-a îngreunat lanţurile. Chiar şi când chem şi strig după ajutor, El îmi împiedică rugăciunea. Mi-a îngrădit căile cu pietre cioplite, mi-a strâmbat cărările. Mi-a abătut căile şi m-a sfâşiat; m-a pustiit“ (versetele 6-9,11). Găsim cam treizeci de plângeri cu privire la împrejurările lui disperate, care se sfârşesc în această notă tristă: „Şi am zis: «S-a dus încrederea mea şi speranţa mea în Domnul!»“ (versetul 18).

Apoi, brusc, gândurile sale se îndreaptă către Dumnezeu şi cuvintele sale se schimbă complet: „De aceasta îmi amintesc în inima mea, de aceea am speranţă: este bunătatea Domnului că nu suntem nimiciţi de tot, pentru că îndurările Lui nu se sfârşesc. Ele sunt noi în fiecare dimineaţă; mare este credincioşia Ta! «Domnul este partea mea», zice sufletul meu; de aceea Îl voi aştepta“ (versetele 21-24). Aşa stau lucrurile atunci când ne îndreptăm privirile către Dumnezeu – descoperim că avem încă multe motive să-I mulţumim.

Să mergem la Domnul cu problemele şi cu suferinţele noastre! Să-I spunem Lui tot ceea ce ne deprimă şi ne descurajează! Să vorbim pe îndelete cu El, dar să nu plecăm fără să-I mulţumim pentru toate binecuvântările pe care le-am primit de la El şi pentru binecuvântarea supremă de a-L avea pe El Însuşi! Ştiind cât de interesat este în tot ceea ce ne priveşte, putem merge la El pentru orice lucru. Să încercăm să-I mulţumim şi să-L lăudăm!

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011