«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Joi, 27 Noiembrie 2014

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă …
1 Timotei 4.12

– Caut un tânăr, care să îngrijească de animalele mele, zise ţăranul Vasilescu vecinului său, pe care tocmai îl întâlnise pe uliţa satului. Ştii cumva un tânăr harnic pentru aşa ceva?

– Da, ştiu. Vezi pe tânărul acela care tocmai acum a ieşit de la vecinul? Chiar acum caută un loc de muncă.

După un timp, cei doi s-au întâlnit din nou şi vecinul l-a întrebat:

– L-ai angajat pe tânărul de care am vorbit?

– Nu, răspunse Vasilescu. Tânărul pare a fi un om harnic, dar a pus o condiţie: vrea să aibă liber în fiecare duminică dimineaţa şi după-masa câteva ore pentru a merge la o adunare creştină. I-am spus că dacă religia este mai presus de animale, nu am nevoie de el.

– Ai făcut o mare greşeală, i-a zis vecinul. Permite-i mersul la adunarea creştină şi vei avea un om de nădejde.

Cu toată împotrivirea sa lăuntrică, ţăranul Vasilescu s-a lăsat înduplecat. El nu putea înţelege cum ar putea cineva aşeza credinţa mai presus de ocupaţiile zilnice. Şi el era creştin şi vizita biserica la Paşte, la Crăciun şi la câte o înmormântare, la care se vedea „obligat“ să participe. Dar să laşi animalele singure şi să mergi la biserică, nu înţelegea.

Joi, 27 Noiembrie 2014

Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Colaia, şi despre Zedechia, fiul lui Maaseia, care vă profeţesc minciună în Numele Meu: „Iată, îi voi da în mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-i va lovi înaintea ochilor voştri“ … despre Şemaia nehelamitul: „Fiindcă Şemaia v-a profeţit şi Eu nu l-am trimis, … voi pedepsi pe Şemaia nehelamitul … pentru că a îndemnat la răzvrătire împotriva Domnului“.
Ieremia 29.21,31,32

Cei mai mulţi oameni din ziua de astăzi nu ar putea să-i identifice pe aceşti trei bărbaţi. Şi totuşi, Dumnezeu a consemnat faptele lor printre evreii care fuseseră deportaţi la Babilon în câteva versete din capitolul 29 din cartea Ieremia. Vedem în multe locuri din Scriptură că Dumnezeu veghea asupra poporului Său chiar şi în aceste împrejurări grele. De fapt, în prima parte a acestui capitol, El îl pune pe Ieremia să redacteze o scrisoare celor care se aflau în captivitate, spunându-le să-şi continue viaţa de familie în mod normal, să caute pacea şi să se roage pentru cetatea unde El îngăduise ca ei să fie deportaţi, deoarece în pacea ei vor avea pace şi ei. Şi Domnul le-a spus că perioada de captivitate urma să fie de 70 de ani.

Apoi Dumnezeu a afirmat că El ştia şi că fusese martor la faptul că Ahab, fiul lui Colaia, şi Zedechia, fiul lui Maaseia, vorbiseră cuvinte de minciună în Numele Domnului, ceea ce El nu le poruncise. Împăratul Nebucadneţar i-a trecut prin foc pentru imoralitatea lor şi pentru adulterul pe care-l comiseseră. Numele lor urma să fie un blestem pentru evreii din captivitatea în Babilon. Dumnezeu ia în mod serios orice faptă prin care noi Îi legăm Numele de ceva contrar Cuvântului şi gândului Său!

Şemaia nehelamitul trimisese scrisori pentru a le spune oamenilor şi preoţilor din Ierusalim să schimbe preoţii şi să-l mustre pe Ieremia pentru ce scrisese. Dumnezeu nu l-a trimis, însă cunoştea tot ce făcea acest om şi urma să-l pedepsească pentru faptele lui rele. El privea acţiunile acestui om ca răzvrătire împotriva Lui Însuşi, un păcat deosebit de grav!

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011