«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Vineri, 31 Octombrie 2014

Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate …
Psalmul 93.5

Sistemele de navigare coordonate prin satelit sunt un lucru bun. Şoferul ajunge uşor la adresa dorită, deoarece computerul de bord îi dă indicaţii preţioase. Dar unii nu se încred cu totul în conducătorul electronic. Pe lângă sistemul de navigare electronic consideră că sunt necesare şi hărţile.

Acest lucru mă duce cu gândul la o altă problemă de navigare: cum îmi găsesc calea prin viaţă? Şi pentru aceasta avem nevoie de un conducător de încredere, care nu ne abandonează, când este vorba despre veşnicie. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, că este un asemenea conducător! Este Biblia. Ea nu este lucrarea unor oameni, şi ca urmare nu este impregnată de greşelile oamenilor. Desigur, oamenii au scris această carte, ea nu a căzut din cer, dar ceea ce au scris oamenii le-a fost dat de Dumnezeu, ei au fost inspiraţi de El (2 Timotei 3.16). De aceea, Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, iar acest Cuvânt este demn de încredere. Creatorul nostru nu ne va duce în rătăcire.

Sunt însă mulţi care nu au în încredere nici în acest conducător. Ei nu pot înţelege lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, cum nu pot înţelege nici funcţionarea navigatorului auto. Dar pe lângă vorbirea lui Dumnezeu în Biblie nu există alternative. Numai dacă vom asculta de Biblie, vom ajunge la ţinta cerească.

Vineri, 31 Octombrie 2014

Ştiu lucrările tale: iată, am pus înaintea ta o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate s-o închidă, pentru că ai puţină putere şi ai păzit Cuvântul Meu şi nu ai tăgăduit Numele Meu.
Apocalipsa 3.8

Domnul Se prezintă pe Sine Adunării din Filadelfia ca „Cel Sfânt“ şi ca „Cel Adevărat“. Acest lucru este în concordanţă cu starea morală a acestei adunări. În ciuda îndepărtării generale de la adevăr, ei preţuiau şi ascultau Cuvântul lui Dumnezeu şi ţineau cu toată gelozia la gloria Persoanei lui Hristos şi refuzau să Îi nege în vreun fel Numele. Domnul ţine cheia şi El o poate folosi în favoarea lor. În ciuda puterii vrăjmaşului, El deschide uşi pentru slujire şi închide uşi care ar conduce pe căi contrare voii Sale.

În această scrisoare, Domnul ne arată că, în mijlocul degradării creştinismului, se ridică o mărturie pentru adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu, pentru autoritatea şi preţuirea Numelui Său. Totuşi, suntem de asemenea avertizaţi că Satan va ridica o mărturie împotrivă, prin renaşterea iudaismului cu formele şi ceremonialurile lui, cu ritualuri şi superstiţii. Astfel, Satan a căutat să nimicească Cuvântul lui Dumnezeu, să atragă inimile dinspre Persoana lui Hristos şi astfel să jefuiască creştinismul de orice slujire şi închinare după voia lui Dumnezeu.

În timp ce aceşti credincioşi sunt avertizaţi cu privire la împotrivirea pe care o vor întâmpina din partea lui Satan, ei sunt şi încurajaţi să îndure cu răbdare, ştiind că sunt păziţi prin încercările prezente şi că vor fi păziţi de ceasul încercării care va veni curând „peste toată lumea locuită“. Ei sunt îndemnaţi să „ţină cu tărie“ ceea ce au, ca să nu îşi piardă răsplata în viitor. Pentru a-i încuraja să „ţină cu tărie“, Domnul le pune înainte venirea Lui, pentru care va trebui să aştepte puţin, pentru că El vine curând.

„Încă puţin!“, ne spune El;

Smeriţi crucea să ne-o purtăm,

Pe-ale Lui urme să umblăm,

Să socotim fără folos

Orice câştig fără Hristos.

Încă puţin! El va veni.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011