«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Luni, 26 Ianuarie 2015

Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
Psalmul 55.22

„A fost ceva îngrozitor când am auzit cuvintele: «A avut un accident. Nu mai sunt șanse să supraviețuiască». Inima îmi bătea cu putere. Mi se părea că cerul cade peste mine. În sufletul meu se ridica mereu întrebarea: De ce? De ce tocmai eu? După câteva zile, inevitabilul s-a petrecut: soțul meu a murit. Am rămas singură cu copiii mei. Dar Dumnezeu a văzut disperarea mea, necredința mea și m-a condus pe căile Sale. Mai târziu am înțeles cuvintele înțeleptului Solomon: «Domnul a făcut toate pentru o țintă». Ținta Domnului a fost ca eu să nu mai trăiesc o viață deasupra căreia să fie numai numele de creștin și în rest să trăiesc potrivit cu voia mea proprie. A trecut mult timp până când am înțeles că trebuie să capitulez, să nu mai trăiesc ca păgânii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. În tot acest timp al rătăcirii mele, Dumnezeu m-a condus cu blândețe până când am ajuns la o viață nouă prin credința în Fiul Său.“

Ultimul cuvânt al lui Dumnezeu pentru fiecare nu este niciodată suferință, ci ajutor, mângâiere, bucurie. Gândește-te la aceste adevăruri și încredințează-ți soarta în mâna Domnului!

Luni, 26 Ianuarie 2015

Şi îngerului adunării din Smirna scrie-i: „Acestea le spune Cel dintâi şi Cel din urmă, care a fost mort şi a înviat: Ştiu necazul tău şi sărăcia ta – dar eşti bogat – şi hula celor care îşi zic că sunt iudei şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a lui Satan“.
Apocalipsa 2.8,9

Această scrisoare către Smirna indică perioada de persecuţie prin care a trecut Adunarea, după depărtarea ei de la puritatea apostolică. Domnul Se prezintă pe Sine ca cea mai profundă încurajare pentru sfinţii persecutaţi până la moarte. Dacă cei credincioşi sunt chemaţi să sufere moartea, să-şi aducă aminte că Hristos Însuşi a fost în moarte şi acum trăieşte. În Smirna vedem noile aspecte ale răului de care Adunarea era atacată, necazul îngăduit de Domnul pentru a pune frâu acestui rău, precum şi devotamentul biruitorilor, care, aflaţi în mijlocul persecuţiei, erau credincioşi până la moarte.

În această perioadă, efortul lui Satan de a corupe Adunarea a avut două forme. Mai întâi, manifestarea influenţei corupătoare dinăuntru, din partea celor care căutau să adauge iudaismul la creştinism. Apoi, opoziţia faţă de creştinism venită din partea prigonitorilor dintre naţiuni. După plecarea apostolilor s-au ridicat cei care sunt numiţi „sinagoga lui Satan“ şi care căutau să adauge ceremoniile şi principiile iudaismului la creştinism. Această partidă a acţionat încontinuu de atunci încoace, aşa încât astăzi mărturia creştină şi-a pierdut caracterul ceresc şi a devenit un imens sistem omenesc, cu clădiri magnifice, cu forme şi cu ceremonii după modelul sistemului iudaic, care face apel la simţurile omului natural.

Din cauza acestui mare faliment, Domnul a îngăduit ca Adunarea să treacă printr-o perioadă de persecuţie care i-a scos la lumină pe cei care aveau o inimă reală pentru El. Domnul îi asigură pe aceştia că a stabilit deja o limită pentru suferinţele poporului Său. El le va răsplăti credincioşia până la moarte cu o cunună a vieţii şi, deşi puteau trece prin moarte, ei n-aveau să fie afectaţi de cea de-a doua moarte.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011