«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Joi, 31 Iulie 2014

În bunătatea Ta, Tu ne asculţi … Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării!
Psalmul 65.5

Dis-de-dimineaţă, tânărul se trezi şi ieşi pe verandă. Totul era învăluit în tăcere. Tânărul savură liniştea, se uită în jurul lui prin grădină şi trase adânc în piept parfumul florilor de primăvară. Privind la frumuseţile naturii, îşi aminti de cuvintele din scrisoarea prietenului său: „Când vezi natura în frumuseţea ei, aminteşte-ţi că la fel de proaspătă, de plină de lumină şi de culori este noua noastră viaţă dincolo de porţile morţii. Dar atunci va fi o primăvară veşnică …“.

Ce efect binefăcător avuseseră aceste cuvinte asupra inimii obosite şi neliniştite a tânărului! Să mai trăieşti încă o dată, să trăieşti veşnic! Iar toate acestea prin simpla acceptare a lui Isus Hristos ca Mântuitor! Tânărul îşi plecă capul şi se rugă: „Doamne Isuse, ai milă de mine şi dă-mi viaţa cea nouă şi veşnică!“. Apoi intră în camera sa şi deschise Biblia. Citi cuvintele Mântuitorului: „Isus i-a zis: «Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi»“. O linişte cerească a cuprins inima tânărului. În bunătatea Sa, Domnul a ascultat rugăciunea scurtă, dar sinceră. Da, întotdeauna Mântuitorul ascultă rugăciunile sincere ale celor care apelează la ajutorul Lui.

Joi, 31 Iulie 2014

Soţilor, iubiţi-vă soţiile, după cum şi Hristos a iubit Adunarea şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru ea.
Efeseni 5.25

Versetul de mai sus se adresează soţilor. Este vreun creştin care trage de aici concluzia că soţiile nu trebuie să-şi iubească soţii? Dumnezeu este dragoste şi noi suntem îndemnaţi să ne iubim unii pe alţii. Ni s-a spus chiar să-i iubim pe vrăjmaşii noştri. Dragostea este principala caracteristică creştină şi prin ea vor cunoaşte oamenii că noi suntem ai Domnului Isus. Atunci de ce este îndemnul dat ca soţii să-şi iubească soţiile? Există cel puţin două motive.

În primul rând, pentru că o soţie are nevoie să se simtă iubită de soţul ei. Aceasta este parte a naturii sale de femeie. Ea poate fi fericită în absenţa bogăţiei, dar niciodată în absenţa dragostei în căminul ei. În cazul ei este în mod special adevărat că, „deşi cineva ar da toată averea casei lui pentru dragoste, ar fi profund dispreţuit“ (Cântarea Cântărilor 8.7). Aceste cuvinte, „te iubesc“, sunt muzică pentru urechile ei şi sănătate pentru inima ei. Ea nu se va supăra dacă le-ar auzi de zece ori pe zi, iar un soţ nu ar trebui să ezite să i le spună des, cu condiţia ca faptele lui să le confirme. Este un lucru bun şi pentru ea şi pentru el. „Astfel sunt datori şi soţii să-şi iubească soţiile, ca pe propriile trupuri. Cine îşi iubeşte soţia se iubeşte pe sine însuşi“ (Efeseni 5.28).

În al doilea rând, acest îndemn este dat în special soţilor din cauza tendinţei lor de a se afunda în muncă până acolo că uită să se îngrijească de nevoile emoţionale ale soţiilor lor. Astăzi lucrează şi multe soţii, de aceea este nevoie de acelaşi îndemn. În mod regretabil, mulţi au crezut minciuna că, adunând mai mulţi bani, vor fi mai fericiţi. Dragostea este o comoară mai mare decât aurul. Dragostea poate rezista încercărilor vieţii, pe când bogăţia sau faima nu pot. Există mulţi oameni săraci care au o căsătorie fericită pentru că se iubesc unul pe altul. De asemenea, copiii lor sunt mai fericiţi şi se simt mult mai în siguranţă când văd şi simt dragostea părinţilor lor unul pentru celălalt.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011