«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Marţi, 28 Februarie 2017

Eu, Eu îți șterg fărădelegile, pentru Mine, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.
Isaia 43.25

Un tânăr, asemenea multora de vârsta lui, nu-și făcea niciun gând cu privire la moarte și veșnicie. El era un om vesel, avea o viață de familie necunoscută de ceilalți și un venit mare. Dar dintr-o dată s-a îmbolnăvit și a trebuit să treacă printr-o operație complicată. După operație, boala nu s-a ameliorat. Au trecut săptămâni la rând și starea sănătății sale nu s-a îmbunătățit. Atunci a început să se neliniștească tot mai mult. Într-o zi a întrebat-o pe soția sa cum trebuie să se roage un om. Din nou a fost necesară o internare în spital și prin aceasta neliniștea tânărului a crescut și mai mult. În această situație, soția i-a spus: „Tu singur trebuie să te rogi lui Dumnezeu și să-i recunoști starea ta“. El a ascultat sfatul soției și Dumnezeu a răspuns la sinceritatea lui. Când un credincios l-a vizitat, tânărul a început să plângă. Cum era posibil ca acest om glumeț să plângă? Apoi tânărul a povestit ce i s-a întâmplat și cum a recunoscut în fața lui Dumnezeu multele sale păcate, cât de nedemn s-a comportat față de soția sa.

Acel tânăr a venit cu păcatele sale în fața Mântuitorului care Și-a dat viața la cruce și pentru astfel de oameni. În curând, tânărul a plecat în patria cerească pentru a se întâlni cu Mântuitorul păcătoșilor. Acel tânăr a fost salvat în ultimul moment; dar cine știe când este ultimul moment?

Marţi, 28 Februarie 2017

Am socotit dar necesar să-l trimit la voi pe Epafrodit, fratele, și împreună-lucrător și împreună-ostaș cu mine, dar trimisul vostru și slujitor pentru nevoia mea.
Filipeni 2.25

Nu ni se spun decât puține lucruri despre Epafrodit, însă putem vedea că a avut un caracter deosebit de plăcut. Nu era un mare predicator sau lucrător, nici un învățător profund, însă Epistola către Filipeni ne dezvăluie faptul că, în prezența unei nevoi acute, el fusese gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu.

Filipenii avuseseră pe inimă să-i trimită un ajutor material apostolului Pavel, aflat în temniță, la Roma. Apostolul era în nevoie, iar filipenii au fost gata să vină în întâmpinarea acestei nevoi. Prin urmare, existau ajutoarele strânse din Filipi, iar apostolul era la Roma. Nu era ușor să ajungi la Roma din Filipi, în acele zile, însă Epafrodit s-a oferit să facă această călătorie. Scopul lui nu era să facă o lucrare măreață, care să-l înalțe și să-i confere un loc de cinste între cei credincioși. Există unii care nu sunt mulțumiți dacă nu sunt ei centrul oricărei lucrări. Epafrodit nu făcea parte dintre aceștia. El era mulțumit să împlinească o nevoie, să facă o lucrare necesară și care îi fusese încredințată de Stăpânul său.

Epafrodit, în mod evident, învățase în școala lui Hristos. Stătuse la picioarele Domnului său și învățase de la El. Altfel nu ar fi învățat astfel de lecții sfinte, precum renunțarea la sine și preocuparea în dragoste cu nevoile altora. Cel care se socotește a fi ceva îi scutește pe ceilalți de a-l socoti a fi ceva. Acest rob smerit al lui Hristos și-a pus viața la picioarele Domnului, iar numele său ne-a fost lăsat pe paginile inspirate, pentru ca slujirea lui scumpă să poată fi apreciată de milioane de credincioși.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011