«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Sâmbătă, 23 Mai 2015

Vai de cei tari când este vorba de băut vin și viteji când este vorba de amestecat băuturi tari.
Isaia 5.22

Imediat după înscăunare, țarul Nicolae al II-lea a adoptat o lege împotriva beției. Legea era bună, dar beția nu a dispărut. Oamenii au început să plătească mai mult ce datorau legii date de țar, dar de beție nu se lăsau. Beau ca și mai înainte, ruinându-se tot mai mult.

Alcoolul a săpat mai multe morminte și a împins la moarte mai multe suflete nemântuite decât toate războaiele. În decursul miilor de ani, alcoolul și-a continuat lucrarea sa de răspândire a necazului în lume. El a luat ce a fost mai de preț – pe iubiții părinți ai copiilor –, transformându-i în derbedei zdrențuroși și femei ușuratice. Alcoolul a detronat rațiunea și a umplut spitalele cu oameni bolnavi. El a făcut din mama încărunțită de vreme o văduvă îndurerată și pe copiii ei niște orfani.

Este lăudabilă inițiativa țarului, dar nu este suficientă. Alcoolul a trecut peste legea dată împotriva beției. Există o singură cale de scăpare a oricărui om de această boală nenorocită. Mântuitorul cheamă pe orice om să vină la El. La cruce, Hristos a făcut o lucrare așa de mare, încât orice om care se încrede în Mântuitorul să poată fi salvat de orice nenorocire în care l-a dus păcatul. Mântuitorul oferă o natură nouă, care are un orizont nou în viață.

Sâmbătă, 23 Mai 2015

Şi a fost aşa: când era Iosua lângă Ierihon, şi-a ridicat ochii şi s-a uitat şi, iată, un om stătea înaintea lui cu sabia scoasă în mână. Şi Iosua a mers la el şi i-a zis: „Eşti pentru noi, sau pentru vrăjmaşii noştri?“. Şi el a zis: „Nu; pentru că Eu am venit acum Căpetenie a oştirii Domnului“. Şi Iosua a căzut cu faţa la pământ şi s-a închinat şi I-a zis: „Ce spune Domnul meu robului Său?“. Şi Căpetenia oştirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ţi sandaua din picior, pentru că locul pe care stai este sfânt“. Şi Iosua a făcut aşa.
Iosua 5.13-15

Israel a trecut Iordanul în cea de-a zecea zi a lunii întâi. Apoi şi-au pus tabăra la Ghilgal, la răsărit de Ierihon. Aici au fost circumcişi toţi bărbaţii care fuseseră născuţi în timp ce poporul a traversat pustia. Circumcizia este o imagine a judecăţii făcute asupra cărnii, un lucru foarte necesar pentru noi, creştinii. Abia acum a fost îndepărtată ocara Egiptului şi Israel a sărbătorit primul Paşte în ţară. Au început să mănânce din rodul Canaanului – „grâul vechi“ al ţării – imagine a lui Hristos glorificat, iar Dumnezeu a încetat să le mai dea mana pe care o mâncaseră în pustie.

După mulţi ani, privind înapoi la aceste vremuri, Dumnezeu a spus: „Israel era sfânt pentru Domnul, cel dintâi rod al venitului Său“ (Ieremia 2.3). În Apocalipsa 2, Domnul aminteşte adunării din Efes de „dragostea dintâi“, pe care o părăsise.

După ce poporul este circumcis, după ce ei celebraseră eliberarea lor din robia Egiptului şi după ce se hrăniseră cu grâul vechi al ţării, Domnul Însuşi vine la ei. Iosua se apropie de acel Om înarmat, întrebându-L dacă era de partea lor sau de partea vrăjmaşilor lor. Nu poate exista neutralitate în lucrurile divine! Când acest Om spune despre Sine că este Căpetenia oştirii Domnului, Iosua Îl numeşte Domn şi I se închină. Căutând călăuzire, el se recunoaşte a fi robul Său şi i se spune că se afla pe un teren sfânt. Acesta este şi locul nostru!

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011